czynniki chemiczne SKAWINA

Nasza firma zajmuje się gospodarką odpodami, odzyskiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

• Produkcja paliw z odpadów ropopochodnych.
• Odzysk szlamów z separatorów, olejów.
• Przerób ziemi zaolejonej Bioremediacja metodą ex situ.
• Niszczenie dokumentów dysków  CD zgodnie ze standardem normy DIN (EN 32757) od I do V klasy tajności.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
• Czyszczenie osadników i separatorów.
• Odbiór odczynników chemicznych i rtęci.
• Odzysk odpadów z kasacji samochodów. Rozdrabnianie odpadów wielogabarytowych

CLIF SPÓŁKA Z O.O.
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: EKOLOGIA
Branże: OCHRONA ŚRODOWISKA
Podział branżowy: Utylizacja odpadów, Sortownie odpadów
Miejscowość: SKAWINA
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Słowa kluczowe: usuwanie azbestu SKAWINA, czynniki chemiczne SKAWINA, odzysk odpadów samochody SKAWINA