Nasza firma zajmuje się gospodarką odpodami, odzyskiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

• Produkcja paliw z odpadów ropopochodnych.
• Odzysk szlamów z separatorów, olejów.
• Przerób ziemi zaolejonej Bioremediacja metodą ex situ.
• Niszczenie dokumentów dysków  CD zgodnie ze standardem normy DIN (EN 32757) od I do V klasy tajności.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
• Czyszczenie osadników i separatorów.
• Odbiór odczynników chemicznych i rtęci.
• Odzysk odpadów z kasacji samochodów. Rozdrabnianie odpadów wielogabarytowych

CLIF SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Piłsudskiego 53
32-050 SKAWINA

12 680 14 40, 12 643 00 56
12 680 14 41

www.clif.net.pl

7-15

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy : EKOLOGIA
Podział branżowy : Utylizacja odpadów, Sortownie odpadów
Miejscowość : SKAWINA
Województwo : MAŁOPOLSKIE