czynniki chemiczne SKAWINA

Odzysk odpadów Skawina

Nasza firma CLIF spółka z o.o zajmuje się gospodarką odpadami, odzyskiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Siedziba naszej firmy znajduje się w Skawinie, na ulicy Piłsudskiego 53. Społeczna świadomość pro-ekologiczna, troska o własne lokalne jak i globalne środowisko są niezwykle istotne w dynamicznym rozwoju ludzkości. Problem naszej planety jest słowo ODPAD. Nasza działalność to ponownie wykorzystanie i odzysk opadów.  Oferta naszej spółki:

• Produkcja paliw z odpadów ropopochodnych.
• Odzysk szlamów z separatorów, olejów.
• Przerób ziemi zaolejonej Bioremediacja metodą ex situ.
• Niszczenie dokumentów dysków  CD zgodnie ze standardem normy DIN (EN 32757) od I do V klasy tajności.
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
• Czyszczenie osadników i separatorów.
• Odbiór odczynników chemicznych i rtęci.
• Odzysk odpadów z kasacji samochodów. Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych.

CLIF SPÓŁKA Z O.O.
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: EKOLOGIA
Branże: OCHRONA ŚRODOWISKA
Podział branżowy: Utylizacja odpadów, Sortownie odpadów
Miejscowość: SKAWINA
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Słowa kluczowe: usuwanie azbestu SKAWINA, czynniki chemiczne SKAWINA, odzysk odpadów samochodowych SKAWINA, produkcja paliw z odpadów SKAWINA, odzysk odpadów SKAWINA, niszczenie dokumentów SKAWINA